MeyeuNgong nói: ↑

Hi, hum trước mua bánh khoai môn nhà này về sinh nhật con. Con ăn cũng thích mà người lớn ăn cũng khen ngon. Giao hàng đúng hẹn nữa. Vote cho nhà b này !