Mầm Lúa Mạch

Bánh khoai môn nhà b rất ngon, nhiều hôm nhà mình đi lễ xa, đặt bánh mà cả tối muộn nhà bạn này cũng đến ship rất nhiệt tình. Cả nhà mình ai cũng thích vì bánh thơm mà không ngọt quá mang đi lễ xa rất tiện, vừa lễ mà trên đường về có bánh ăn luôn. Vote 5* cho nhà Bánh Châu Anh nhé. Cứ tiếp tục duy trì chất lượng bánh và phục vụ. Bình và bạn bè ủng hộ nhà b dài dài 😀