chubby133 nói: ↑

AD ơi, sáng nay nhận được bánh sớm, trưa cũng mang về biếu thày u 1 hộp. cả nhà đều khen ngon nhé! nhưng mà tớ thì thấy hơi nhạt … chắc tại tớ là đứa thích ăn ngọt nhiều nên thế hehe
À, mà bạn giao hàng sao thấy dễ thương ghê vậy đó :p!